• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave
Mirësevini në faqen zyrtare të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (AKKP). Kjo faqe është krijuar me qëllim që Ju të keni mundësinë të njihni këtë institucion dhe aktivitetin e tij dhe gjithashtu për t'Ju ndihmuar,për sa është e mundur,për...
Lexo Më Shumë

Shpallje Publike

Ballkeze Mehmeti

Ballkeze Mehmeti
Njoftim për pjesëmarrje në proces administrativ për subjektin : Ballkeze Mehmeti Subjekti i shpronësuar : Tefta Sino
Lexo Më Shumë

Albert Çelanji

Albert Çelanji
Njoftim për pjesëmarrje në proces administrativ për subjektin : Albert Çelanji Subjekti i shpronësuar : Demir Seit Lena
Lexo Më Shumë

Ali Mileti

Ali Mileti
Njoftim për pjesëmarrje në proces administrativ për subjektin : Ali Mileti Subjekti i shpronësuar : Ali Mileti
Lexo Më Shumë

Ali Çakaj

Ali Çakaj
Njoftim për pjesëmarrje në proces administrativ për subjektin : Ali Çakaj Subjekti i shpronësuar : Ali Çakaj
Lexo Më Shumë

Petro Sevo

Petro Sevo
Njoftim për pjesëmarrje në proces administrativ për subjektin : Petro Sevo Subjekti i shpronësuar : Taqe Peçi
Lexo Më Shumë

Vizita e Ministrit

Vizita e Delegacionit të KiE

Njoftime Për Shtyp

Njoftim Për Shtyp 21/04/2014

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton se më datë 21.04.2014, ka përfunduar procesi i
shqyrtimit të kërkesave të pronarëve,...
Lexo Më Shumë

Njoftim 08/04/2014

Referuar artikujve të kohëve të fundit në shtypin e shkruar, kërkojmë të sqarojmë të gjithë qytetarët se Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit...
Lexo Më Shumë

Urdhër Nr.170 25/03/2014

Për
 publikimin e listës së pronarëve, prona e të cilëve preket nga ndërtimet informale, që
 përfitojnë kompensim
Lexo Më Shumë

Vizitë e Delegacionit të KiE

Delegacioni i KiE-së me përfaqësuesit Znj. Corinne Amat, Drejtoreshë e Përgjithshme e Ekzekutimit të vendimeve të  GJEDNJ, Znj.Lucja Miara,...
Lexo Më Shumë

Njoftim Për Shtyp 06/02/2014

Në mbështetje të VK.M nr.383,datë 19.05.2010 "Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit   të kompensimit në vlerë për...
Lexo Më Shumë